Ένας τρόπος καταμέτρησης της ενέργειας είναι προτεινόμενος στην καθημερινότητα μας. Τον έχουμε ανάγκη όλοι για να έχουμε εικόνα την ποσότητα που απαιτείται από θερμίδες για να κρατήσουμε το… Read More